Divadlo U Váňů Poděbrady hraje představení TRUBCI

Typ akce:
Cena: 150 Kč
Konání:09. 06. 2023 19:30

Divadlo U Váňů Poděbrady hraje představení TRUBCI

DIVADLO PRO DOSPĚLÉ - Představení vychází z povídkového cyklu Krátké rozhovory s odpornými muži amerického prozaika Davida Fostera Wallace (1962 - 2008). Hodinová koláž převážně mužských monologů (plus jeden ženský) je doplněna dvěma - opět mužskými - áriemi z Mozartových oper.


Klasickou divadelní zápletku nahrazuje drama vyhraněných osudů nebo situací, do nichž se dostávají muži konfrontování ženským světem. Hra má podtitul "Nekorektní blasfemie mužského světa". Možná jde o blasfemii, tedy rouhání, i když ne vůči bohu, a možná jde zároveň o výpovědi obyčejných mužů, zmatených pod tlakem doby. Kniha Fostera Wallace je dnes řazena ke kultovním prózám divokých devadesátek. Jeho knihy byly někdy přirovnávány ke slavnému Irvingovu románu Svět podle Garpa, neboť Wallace také tematizuje soudobou psychologii, svět moderních úzkostí, manických poruch a depresí. Ovšem jeho hrdinové nejsou jen osamělí, opuštění a nejistí, autor je nahlíží nekompromisně sžíravým ironickým odstupem. Autorskou adaptací díla tohoto "cobainovského" vypravěče, patřícího k nejvýraznějším zjevům americké literatury posledních desetiletí, si chce soubor také trochu sáhnout do hlubin vlastní duše. A vycházíme z toho, že nejlepší odpovědí na palčivé otázky je smích.


O divadle : 

Ze skupiny amatérů, jejichž vystoupení byla neorganizovaná a občasná, se spolek ustanovil v roce 2012. Je registrován v Praze na adrese uměleckého šéfa, ale centrum dění je v Poděbradech, kde většina členů žije. Členská základna spolku zůstává úzká a do svých představení divadlo zve i herce ze spřátelených souborů z regionu. Naopak členové zase hostují v jiných představeních, případně se na nich podílejí produkčně. Někteří se věnují také opernímu zpěvu, moderování a recitaci. Divadlo U Váňů má na kontě 12 premiér,  včetně jednoho autorského počinu, respektive adaptace literárního textu. Organizuje také regionální přehlídku mladého divadla Vaňáles a večer uměleckého přednesu Váňice.