Šlechtic a sny na sklonku 16. století

Typ akce: Přednášky
Cena: 200 Kč
Konání:28. 09. 2023 17:00

Šlechtic a sny na sklonku 16. století

Pojďme se společně s Rostislavem Smíškem přesunout do snového světa urozeného šlechtice na konci 16.stol.


Přednáška se pokusí na příkladu Jeronýma staršího Šlika nahlédnout do jeho imaginárního, snového světa a poznat hodnotový svět urozeného jedince na konci 16. století. Sny, které si zaznamenal na stránkách svého deníku v letech 1580-1582, odrážely bohatý myšlenkový svět raně novověkého šlechtice, neboť k němu promlouvaly zvláštním jazykem, prostřednictvím gest, symbolů i zdánlivě nejednoznačných scén. Jak na počátku 20. věku poznamenal Sigmund Freud, odkrývaly skrytá přání a potřeby vnitřního Já.

doc.PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D. je historik působící na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích je autorem mnoha oceňovaných publikací. V našem malém knihkupectví máme v nabídce úžasnou výpravnou knihu Habsburkové, jejímž je spoluautorem.