Příběh klášterní knihovny v Borovanech

Typ akce: Přednášky
Cena: 200 Kč
Konání:30. 11. 2023 17:00

Příběh klášterní knihovny v Borovanech

Tématem přednášky bude seznámit posluchače s osudem klášterní knihovny v Borovanech, jejím významu pro České království, proč ji Bohuslav Balbín zařadil mezi 14 nejvýznamnějších knihoven v Čechách, jak se stalo, že se stala součástí rožmberské knihovny


Příběh klášterní knihovny v Borovanech

Bohuslav Balbín ji zařadil mezi 14 nejvýznamnějších knihoven v Čechách, stala se součástí rožmberské knihovny a náhoda nahrála tomu, že se nestala součástí švédské kořisti za třicetileté války. Představíme si nejvzácnější svazky, které knihovna obsahovala. A povíme si, co se stalo s ní stalo po zrušení kláštera během josefínských reforem.

Přednášet bude Bc. Magdalena Hluštíková, absolventka Západočeské univerzity v Plzni, filozofické fakulty, obor Humanistika, která se osudu klášterní knihovny v Borovanech s přestávkami věnuje od roku 2008.

Od roku 2005 je zaměstnaná u Města Borovany jako knihovnice, od roku 2015 jako vedoucí úseku kultury a knihoven