Petr Vok a Polyxena z Pernštejna

Typ akce: Přednášky
Cena: 150 Kč
Konání:13. 10. 2022 17:00

Petr Vok a Polyxena z Pernštejna

Polyxena z Pernštejna byla poslední manželkou Viléma z Rožmberka a po jeho smrti získala značné dědictví. Jaké byly vztahy s jejím švagrem Petrem Vokem, jestliže byli oba rozdílného vyznání? Byl Petr Vok velkorysý při vyplácení vdovy? Jak Polyxena s dědictvím naložila?Životní příběh Polyxeny je velmi zajímavý, byla to emancipovaná a vzdělaná žena a my si o ní budeme povídat s přední odbornicí na její život.


Doc.PhDr.Marie Ryantová je česká historička a archivářka, která o Polyxeně napsala poutavou knihu (Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděnáprvní dáma království.).Působí na Jihočeské univerzitě jako ředitelka Ústavu archivnictví a pomocnýchvěd historických FF JU. 


V říjnu vychází reedice knihy, kterou si již nyní můžete u nás objednat. Autorka po přednášce ráda knihu podepíše.