Umírání, smrt a pohřby Habsburků v 16. a na počátku 17.stol. - V.Bůžek

Typ akce: Přednášky
Cena: 200 Kč
Konání:05. 12. 2024 18:00

Umírání, smrt a pohřby Habsburků v 16. a na počátku 17.stol. - V.Bůžek

Měli Habsburkové dědičné choroby? Co způsobilo smrt 3 významných panovníků a jaký byl pohřební rituál? Na závěr cyklu Habsburkové v českých zemích přednáší V.Bůžek


8. V. Bůžek (HU FF JU), Umírání, smrt a pohřby Habsburků v 16.a počátkem 17. století (5.12.)

Přednáška bude věnovat pozornost nemocem Ferdinanda I.,Maxmiliána II. a Rudolfa II., příčinám jejich smrti a průběhu rituálupohřebních slavností s důrazem na odhalení významu symbolické komunikace.Obrázky představí funerální kulturu Habsburků a jejich hrobky.


Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., je historik, ředitel Historického ústavuFilozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kdepřednáší dějiny raného novověku a metodologii historické vědy. Je autorem řadyknih a vědeckých studií, v nichž se zabývá dějinami šlechty a habsburskédynastie v 16. a 17. století.