Návštěvy barokních Habsburků v jižních Čechách - J.Hrbek

Typ akce: Přednášky
Cena: 200 Kč
Konání:21. 11. 2024 18:00

Návštěvy barokních Habsburků v jižních Čechách - J.Hrbek

S přesunutím hlavní rezidence Habsburků do Vídně nabývají návštěvy panovníka v Čechách většího významu a lesku. Ani na jihu Čech tomu nebylo jinak.


 J. Hrbek (HU AV ČR), Návštěvybarokních Habsburků v jižních Čechách (21.11.)

V průběhu 17.a 18. století se s přesunem hlavního habsburského rezidenčního města z Prahy doVídně zvýšil význam panovnického cestování. To představovalo jedinečný momentfyzicky se setkat s panovníkem a jeho rodinou, prezentovat se před ním,případně mu přednést své žádosti. Těchto cest však v uvedeném období ubývalo,jakkoli se zvyšoval jejich lesk a nákladnost. O to významnější proto bylypanovnické návštěvy různých částí Čech, včetně návštěv v jižních Čechách,kterým se bude věnovat uvedená přednáška.

 


PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D., je vědecký pracovník Historického ústavuAkademie věd České republiky. Ve svých výzkumech se zabývá se politickoukulturou 17. a 18. století, dějinami politického myšlení, panovnického dvora ašlechty z českých zemí, zejména rodem Valdštejnů. Nejnověji jespoluautorem kolektivní monografie Panovnický majestát. Habsburkové jako češtíkrálové v 17. a 18. století.