Malý, ale jednoduchý dvůr - konec dvorského ceremoniálu - I.Cerman

Typ akce: Přednášky
Cena: 200 Kč
Konání:07. 11. 2024 18:00

Malý, ale jednoduchý dvůr - konec dvorského ceremoniálu - I.Cerman

Josef II. a jeho dvůr se měl přiblížit představě osvícenského panovníka. Jak to vypadalo v praxi?


I. Cerman (HU FF JU), Malý, ale jednoduchý dvůr - konec dvorského ceremoniálu (7.11.)


Již od počátku svého působení se Josef II. jakospoluvladař Marie Terezie zaměřil to, aby přizpůsobil početný vídeňský dvůrideálu malého a jednoduchého dvora, který vycházel z osvícenských ideálů.Osvícenský panovník neměl být od svého lidu odtržen neprostupnou hradboudvořanů, ale měl se jim snažit přiblížit.

 


Doc.PhDr. et Dr.phil. Ivo Cerman, Ph.D., působí v Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzityv Českých Budějovicích. Je autorem řady knih a vědeckých studií,v nichž se z různých úhlů pohledu zabývá dějinami osvícenství a lidských práv.