Pověstná habsburská zbožnost jako fenomén doby - J.Hrdlička

Typ akce: Přednášky
Cena: 200 Kč
Konání:24. 10. 2024 18:00

Pověstná habsburská zbožnost jako fenomén doby - J.Hrdlička

Víra a hluboká zbožnost hráli u Habsburků důležitou roli. Uctívání svatých, relikvie sloužily také pro reprezentaci dynastie.


5. J. Hrdlička (HU FF JU), Pověstná habsburská zbožnost jako fenomén doby(24.10.)


Přednáška se bude věnovat projevům habsburské rodové zbožnosti. Ponezbytném představení náboženské politiky Habsburků, která tvořila základbarokního katolicismu v habsburských zemích, se dostane pozornosti osobnízbožnosti příslušníků a příslušnic vládnoucího rodu, k nimž patřila zejménaúcta ke svatým a světicím včetně uctívání ostatků svatých, a také využitíkatolické víry v reprezentaci habsburské dynastie.

 


Doc. PhDr. JosefHrdlička, Ph.D., působí Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzityv Českých Budějovicích. Zabývá se kulturními asociálními dějinami českých zemí v raném novověku s důrazem na prostředíšlechty a měst. Jedním z těžišť jeho zájmu je mnohovrstevnatá problematika vírya zbožnosti na počátku novověku.