Habsburkové v kramářských písních - M.Skořepová

Typ akce: Přednášky
Cena: 200 Kč
Konání:10. 10. 2024 18:00

Habsburkové v kramářských písních - M.Skořepová

Habsburští císaři se s prostými lidmi téměř nestýkali osobně, to ovšem nebyl důvod, aby se neobjevovali v lidových a kramářských písních.


M. Skořepová (HU FF JU), Obraz Habsburků v kramářskýchpísních a lidových popěvcích (10.10.)

Anotace:

Ačkoli se habsburští císaři s prostými lidmi jen velmi zřídkasetkávali osobně, přesto tvořili nedílnou součást života svých poddaných. Výmluvnýsvědectví o této skutečnosti poskytují tištěné jarmareční písně, které obvyklepopisovaly zázraky svatých a nevysvětlitelné či hrůzostrašné příběhy. Své místov nich zaujímaly rovněž pamětihodné činy panovníka členů jeho rodiny. Přednáškaproto připomene dnes již dávno zapomenutý půvab jarmarečních písní a představíje jako jeden z nástrojů a projevů lidového monarchismu.

 


PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., působí Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzityv Českých Budějovicích a v MuzeuVysočiny Pelhřimov. Zabývá se dějinami venkova v 16. až 19. století. Vesvých výzkumech se soustředí především na témata spjatá s vesnickou rodinou, lidovoukulturou a venkovskou každodenností.