Zvířata na dvorech Habsburků v raném novověku - V.Bůžek

Typ akce: Přednášky
Cena: 200 Kč
Konání:26. 09. 2024 18:00

Zvířata na dvorech Habsburků v raném novověku - V.Bůžek

S panem profesorem Václavem Bůžkem budeme mluvit nejen o zvířatech na lovech, ale představíme i exotická zvířata a jejich význam pro reprezentaci.


 V. Bůžek (HU FF JU), Zvířata v reprezentaci Habsburků počátkemnovověku (26.9.)

Přednáška se bude zabývat nejen habsburskými lovyv 16. až 18. století,  rolí dravých ptáků a loveckých psů při jejichpořádání, ale autor se pokusí objasnit význam koní a především exotickýchzvířat (slonů, nosorožců a papoušků) v reprezentaci dynastie. Sdělenídoplní dobové obrázky.


Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., je historik, ředitel Historického ústavuFilozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kdepřednáší dějiny raného novověku a metodologii historické vědy. Je autorem řadyknih a vědeckých studií, v nichž se zabývá dějinami šlechty a habsburskédynastie v 16. a 17. století.