Slavnosti a zábavy na dvorech barokních Habsburků - R.Smíšek

Typ akce: Přednášky
Cena: 200 Kč
Konání:12. 09. 2024 18:00

Slavnosti a zábavy na dvorech barokních Habsburků - R.Smíšek

Historik Rostislav Smíšek vás seznámí s různými typy slavností a zábav v průběhu 17. a na počátku 18.stol.


R. Smíšek (HU FF JU),Slavnosti a zábavy na dvorech barokních Habsburků (12.9.)

Anotace:

Přednáška se bude věnovat symbolickému poselství pestré škálynejrůznějším slavností a zábav, které v průběhu 17. a na počátku 18.století tvořily nedílnou součást nekaždodenního života císařského dvora asebeprezentace barokních vládců. V očíchveřejnosti, zejména poddaných, viditelně demonstrovaly a legitimizovaly jejichvýlučné sociální postavení, vizualizovaly domnělou či skutečnou moc těchto jedinců.

 


Doc. PhDr. RostislavSmíšek, Ph.D., působí Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v ČeskýchBudějovicích. Ve svých výzkumech sezabývá se šlechtou z českých zemí v pobělohorském obdobía utvářením obrazu Habsburků v symbolické řeči barokních slavností.