Habsburkové a poslední Rožmberkové - V.Bůžek

Typ akce: Přednášky
Cena: 200 Kč
Konání:29. 08. 2024 18:00

Habsburkové a poslední Rožmberkové - V.Bůžek

Úvod do přednáškového cyklu připraveného ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou. Slova se ujme profesor Václav Bůžek.


 V. Bůžek (HU FF JU), Habsburkové a poslední Rožmberkové (29.8.)

Anotace:

Přednáška se zaměří na objasnění osobních, politických,náboženských a zvláště kulturních vztahů mezi prvními Habsburky na českém trůnua oběma posledními Rožmberky. Pozornost bude věnována habsburským návštěvámv rožmberských rezidencích na jihu Čech i cestám Viléma z Rožmberka aPetra Voka k habsburským dvorům ve Vídni a Praze. Stranou zájmu nezůstaneprolínání kulturního mecenátu obou posledních rožmberských vladařů a RudolfaII. Sdělení doplní dobové obrázky.

 


Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., je historik, ředitel Historického ústavuFilozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kdepřednáší dějiny raného novověku a metodologii historické vědy. Je autorem řadyknih a vědeckých studií, v nichž se zabývá dějinami šlechty a habsburskédynastie v 16. a 17. století.