Rožmberské zpravodajství

Typ akce: Přednášky
Cena: 200 Kč
Konání:04. 04. 2024 17:00

Rožmberské zpravodajství

Víte jak v 16.století fungovaly noviny? Jak se tiskly, šířily a jak velký vliv tehdejší média měla? Více se dozvíte z úst historičky Kateřiny Pražákové


Rožmberské zpravodajství. Obraz světa konce 16. století v psaných novinách Viléma z Rožmberka

 Jakmile Vilém z Rožmberka dospěl a ujal se rozsáhlých rodinných majetků, začal si opatřovat dobové noviny. Jejich pořizování bylo dosti nákladné, ale rožmberský vladař správně odhadl, že aktuální zprávy jsou důležité pro správná rozhodnutí při jednáních s císařem a vlivnými osobnostmi v Čechách i zahraničí, stejně jako při správě rodinného panství.

V přednášce blíže prozkoumáme noviny z 16. století, jež byly zpravidla ručně opisovány a šířeny pomocí vznikající pošty i speciálních poslů. Zaměříme se na klíčové události, kterým poslední Rožmberkové a další přední šlechtici věnovali zvláštní pozornost. Odhalíme díky tomu, jak se do tehdejších dějin zapsalo dlouhodobé soupeření mezi Španělskem, Francií a Anglií, válčení s Turky i povstání v Nizozemí. Nahlédneme ovšem také do zpráv o právě objevovaných exotických oblastech a jejich obyvatelích.